• Học sinh dự lễ khai giảng

  • Tiết mục văn nghệ

  • Đại biểu khách dự

  • Nhận huân chương hạng 2

  • Đánh trống khai giảng năm học mới