• Thí sinh đạt giải

  • Thí sinh nam

  • Thí sinh nữ

  • Tiết mục văn nghệ

  • Học sinh nhận quà

  • Học sinh nhận quà

  • Đại biểu khách dự

  • Thí sinh nữ