Danh sách File
# Số/Ký hiệu Ngày Tóm tắt
1 110 5/20/2019 CÔNG VĂN 1209 - HƯỚNG DẪN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019
2 109 5/20/2019 CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019
3 108 4/24/2019 HỒ SƠ THUYÊN CHUYỂN NĂM 2019
4 107 4/24/2019 HỒ SƠ TUYỂN SINH 10 NĂM 2019
5 106 4/17/2019 CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN CHUYỂN CÔNG TÁC 2019
6 105 3/4/2019 CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC HK1
7 104 3/4/2019 CÔNG KHAI CSVC HK1
8 102 11/30/2018 ĐỀ THAM KHẢO CHƯƠNG 2 GIẢI TÍCH KHỐI 11
9 101 11/5/2018 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THÁNG 11 MÔN VẬT LÝ KHỐI 11 THAM KHẢO
10 100 11/5/2018 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THÁNG 11 MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 THAM KHẢO
11 99 11/5/2018 ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA 45 PHÚT HÌNH HỌC LỚP 10
12 98 10/25/2018 CÔNG KHAI NHÂN SỰ
13 97 10/25/2018 CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
14 96 10/25/2018 CÔNG KHAI CSVC
15 93 10/19/2018 BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 1,2 HÌNH HỌC LỚP 12
16 91 10/19/2018 MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO KIỂM TRA 45 PHÚT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG I, II
17 95 10/19/2018 CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
18 94 10/18/2018 BÀI TẬP ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT THÁNG 11 MÔN LÝ LỚP 12 NÂNG CAO
19 92 10/18/2018 BÀI TẬP ÔN TẬP LƯỢNG GIÁC LỚP 11
20 KH Số 07/KH-SGD ĐT ngày 19/01/2018 công tác CCHC NN năm 2018 của Ngành GDĐT 10/5/2018 Kế hoạch CCHC năm 2018
21 57 9/4/2018 CÔNG VĂN số 160/SGDĐT-TTr ngày 15/8/2018 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DẠY HỌC 02 BUỔI/NGÀY VÀ DẠY THÊM HỌC THÊM thay thế VĂN BẢN SỐ 28/SGDĐT-TTr ngày 27/02/2018
22 56 5/19/2018 THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 21.05.2018 ĐẾN 26.05.2018
23 55 4/18/2018 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN LÝ LỚP 11
24 54 4/18/2018 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN LÝ LỚP 10
25 53 4/18/2018 ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN LÝ KHỐI 12
26 52 4/18/2018 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 10
27 51 4/18/2018 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 11
28 50 4/18/2018 ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN KHỐI 12
29 49 4/3/2018 Công văn số 352/SGDĐT-TCCB về việc thực hiện việc chuyển công tác, xét tuyển đặc cách đối với viên chức ngành giáo dục năm 2018
30 48 4/3/2018 Mẫu đơn xin chuyển công tác
31 47 4/3/2018 Quyết định số 53/QĐ-UBND-HC ban hành Quy chế xét chuyển công tác, tuyển đặc cách đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
32 46 4/3/2018 Hướng dẫn số 45/HD-SGDĐT-SNV về việc thực hiện chuyến công tác, tuyển dụng đặc cách đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
33 45 3/23/2018 VĂN BẢN TRIỂN KHAI THI THPT QUỐC GIA 2018
34 44 3/13/2018 ĐỀ THAM KHẢO MÔN TOÁN KHỐI 12 CHƯƠNG SỐ PHỨC
35 46 3/12/2018 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 - THÁNG 3
36 45 3/12/2018 ĐỀ KIỂM TRA 15P THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ KHỐI 11- THÁNG 3
37 44 3/12/2018 ĐỀ KIỂM TRA 15P THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ KHỐI 10CB - THÁNG 3
38 44 3/12/2018 ĐỀ KIỂM TRA 15P THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ KHỐI 10CB - THÁNG 3
39 43 3/12/2018 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THAM KHẢO MÔN TOÁN KHỐI 11 - THÁNG 3
40 42 3/12/2018 ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC CHƯƠNG 3 LỚP 10CB
41 41 3/9/2018 DANH SÁCH ỦNG HỘ VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN 2018
42 40 2/8/2018 THÔNG TIN BÁO CHÍ TUẦN
43 39 2/7/2018 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THAM KHẢO MÔN TOÁN KHỐI 11 - THÁNG 1+2
44 38 2/7/2018 ĐỀ KIỂM TRA 15P THAM KHẢO MÔN TOÁN KHỐI 11 - THÁNG 1+2
45 37 2/7/2018 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 - THÁNG 1+2
46 36 2/7/2018 ĐỀ KIỂM TRA 15P THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ KHỐI 10CB - THÁNG 1+2
47 35 12/25/2017 PHÂN CÔNG COI THI HK1 NĂM HỌC 2017 2018 KHỐI 10 VÀ KHỐI 11_ĐIỀU CHỈNH
48 34 11/23/2017 VĂN BẢN DẠY THÊM - HỌC THÊM
49 33 11/18/2017 ĐỀ KIỂM TRA MẪU MÔN LÝ THÁNG 11
50 32 11/18/2017 ĐỀ KIỂM TRA MẪU MÔN TOÁN THÁNG 11
51 31 10/18/2017 MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HỌC SINH ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2016-2017
52 30 10/13/2017 ĐỀ THAM KHẢO MÔN TOÁN, LÝ THÁNG 10
53 29 7/13/2017 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 2017
54 TL 05 2017 5/10/2017 ĐỀ THI TN THPT QG THAM KHẢO 2017
55 0805 5/8/2017 THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08 THÁNG 05 NĂM 2017 KHỐI 12
56 13 4/17/2017 THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18 THÁNG 04 NĂM 2017 CÓ ĐIỀU CHỈNH
57 12 4/16/2017 THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17 THÁNG 04 NĂM 2017(FILE EXCEL)
58 27 4/9/2017 10 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 ĐỀ XUẤT MÔN HÓA
59 TL.T4.2016 4/6/2017 TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN TOÁN 3 KHỐI THÁNG 4
60 26 4/4/2017 ĐỀ KIỂM TRA 3 KHỐI MÔN TOÁN THÁNG 3
61 25 4/4/2017 ĐỀ KIỂM TRA 3 KHỐI MÔN LÝ THÁNG 3
62 53/QĐ-UBND.HC 3/29/2017 QUYẾT ĐỊNH XÉT CHUYỂN CÔNG TÁC, XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH TỪ NĂM 2016
63 24 3/21/2017 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 2 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12
64 TL 03 2017 3/20/2017 TÀI LIỆU TOÁN 3 KHỐI THÁNG 3
65 23 3/18/2017 CÔNG THỨC VÀ BÀI TẬP CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
66 22 3/18/2017 LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
67 21 3/7/2017 ĐỀ THAM KHẢO THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA
68 20 2/27/2017 ĐỀ KIỂM TRA 3 KHỐI MÔN TOÁN THÁNG 1+2
69 19 2/27/2017 ĐỀ KIỂM TRA 3 KHỐI MÔN LÝ THÁNG 1+2
70 18 2/27/2017 THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27/02/2017 CÓ ĐIỀU CHỈNH - (DO LÀ FILE EXCEL NÊN GIÁO VIÊN CÓ THỂ TẢI VỀ XEM)
71 17 2/24/2017 ĐỀ KIỂM TRA TỪ TRƯỜNG
72 16 2/24/2017 BÀI TẬP TỪ TRƯỜNG
73 15 2/22/2017 TÓM TẮT KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
74 14 2/14/2017 LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG
75 CBTL.TOÁN 02.2017 2/13/2017 TOÁN 1,2.2017
76 13 2/4/2017 Công văn 68-Triển khai thực hiện Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT
77 12 12/21/2016 BÀI TẬP ÔN THI HK1 MÔN LÝ LỚP 11
78 11 12/19/2016 THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19/12/2016 (KHỐI 12 THI HK1) CÓ ĐIỀU CHỈNH
79 10 12/7/2016 Hệ thống hóa kiến thức môn Lý - Khối 12
80 9 12/7/2016 Ôn tập HK1 môn Lý - Khối 10
81 TL.T1.12.2016 12/4/2016 TÀI LIỆU TOÁN THÁNG 12
82 8 12/2/2016 Cấu trúc câu hỏi và bài tập ôn thi hk1 khối 11 môn Vật lý
83 7 12/2/2016 Đề xuất đề thi HK1 khối 12 môn Địa tham khảo
84 6 11/23/2016 Đề xuất đề thi HK1 khối 12 môn Văn tham khảo
85 5 11/23/2016 Đề xuất đề thi HK1 khối 12 môn Hóa tham khảo
86 1438/SGDĐT-CTTT 11/12/2016 V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2016
87 1035/SGDĐT-KTKĐCLGD 11/1/2016 Về việc quản lý cấp phát bằng Tốt nghiệp THCS, THPT
88 3 10/31/2016 Bộ luật dân sự 2015
89 2 10/31/2016 Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa học
90 1438SGDĐT-CTTT 10/30/2016 1438SGDĐT-CTTT V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2016
91 4818BGDĐT-KTKĐCLGD 10/30/2016 V/v triển khai thực hiện Công văn số 4818BGDĐT-KTKĐCLGD về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017
92 1370SGDĐT-GDTH 10/30/2016 1370SGDĐT-GDTH V/v rà soát, chấn chỉnh, tránh tình trạng học sinh không đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng lên lớp
93 1 10/30/2016 Hướng dẫn sử dụng trường học kết nối