CHI BỘ VĂN - ANH VĂN - ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ IV - NHIỆM KỲ 2017-2020

 

               Theo kế hoạch chung của Đảng bộ Trường THPT Lấp Vò 2, ngày 11/07/2017, chi bộ Văn Anh văn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2012. Đến tham dự đại hội có đại diện của Đảng ủy nhà trường là đồng chí Nguyễn Văn Kiệt - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Huỳnh Thanh Việt - Đảng ủy viên - Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng với 13/13 đồng chí là đảng viên của chi bộ được triệu tập.

 

 

            Đại hội đã được lắng nghe “ Báo cáo thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015- 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 20120”, “ Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban chi ủy chi bộ, nhiệm kì 2015- 2017”. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội, ý kiến chỉ đạo của đại diện cấp ủy cấp trên và kết quả biểu quyết những vấn đề quan trọng của báo cáo chính trị, Đại hội quyết nghị những nội dung như sau:

 

          Thứ nhất: tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của chi bộ Văn - Anh văn lần thứ III và phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2017-2020 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

          Thứ hai: Thông qua kết quả bầu Chi ủy chi bộ Văn - Anh văn nhiệm kỳ mới gồm ba đồng chí:

1. Đồng chí Lê Thị Hoa

2. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Quyên

3. Đồng chí Trần Kim Phượng

 

            Trong đó, bầu đồng chí Lê Thị Hoa giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Quyên giữ chức Phó Bí thư chi bộ.

            Sau hơn ba giờ làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu lần thứ IV của chi bộ Văn – Anh văn  đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể giáo viên, đảng viên hai tổ Ngữ vănTiếng Anh đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, tận dụng tốt thời cơ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Đoan Trang

Tin bài gần đây