BỔ NHIỆM MỚI PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2

 

            Nhằm tăng cường công tác quản lý giáo dục tại Trường THPT Lấp Vò 2, ngày 03 tháng 08 năm 2017, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã ký và ban hành Quyết định số 669/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Pha Lê - Bí thư Đoàn trường Trường THPT Lấp Vò 2, giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 2.

 

Phó Giám đốc Sở GDĐT ông Nguyễn Thanh Danh (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm

chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 2

 

 

- Họ tên: Nguyễn Pha Lê
- Phái: Nam
- Sinh ngày: 1980
- Ngày vào Đảng:
+ Dự bị: 28/08/2008
+ Chính thức: 28/08/2009
- Trình độ:
+ Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục
+ Lý luận chính trị: Đang học Trung cấp

 

Tác giả bài viết: Lê Hữu Thọ

Tin bài gần đây