ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ - NHIỆM KỲ 2017-2022

 

            Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam và căn cứ vào Hướng dẫn số 32/CĐN ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Công đoàn Giáo dục tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

            

           Sau thời gian chuẩn bị với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ đúng theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên. Ngày 25/8/2017 Công đoàn cơ sở trường THPT Lấp vò 2 tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 - 2022, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

            Đại hội vinh dự đón tiếp: Bà Chiêm Ích Hiệp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Tỉnh Đồng tháp. Ông Nguyễn Văn Kiệt - Bí thư Đảng Bộ - Hiệu trưởng nhà trường, cùng với các đồng chí đoàn viên Công đoàn đến tham dự.

 

        Trong Đại hội, đồng chí Trần Thanh Thùy thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí Lê Minh Trị thông qua đề án nhân sự BCH và Đề án bầu Đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

 

        Đại hội cũng được lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bà Chiêm Ích Hiệp và đồng chí Nguyễn Văn Kiệt về việc định hướng cho hoạt động công đoàn cơ sở THPT Lấp vò 2 trong  nhiệm kỳ tiếp theo. 

 

            Đại hôi cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở THPT Lấp vò 2, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đoàn  Đại biểu dự Đại hội X Công đoàn Giáo dục Tỉnh. Ban chấp hành Công đoàn gồm 07 đồng chí: đ/c Trần Thanh Thùy (Chủ Tịch CĐCS), đ/c Lê Minh Trị (Phó Chủ Tịch CĐCS), đ/c Hồ Thành Tráng (CN. UBKT CĐCS), Nguyễn Thị Ngọc Bích (UV.BCH), Nguyễn Trần Kim Khuyến (UV.BCH), Trần Thanh Thúy (UV.BCH), Bùi Thị Hồng Lạc (UV.BCH).

 

 

 

Tác giả bài viết: Trần Thanh Thùy

Tin bài gần đây