KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

 

                Thực hiện Hướng dẫn số: 1274/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thi chọn HSG lớp 9 và lớp 12 năm học 2017– 2018; Căn cứ vào kế hoạch số 89 /KH-THPTLVo2 ngày 15 tháng 9 năm 2017 của trường THPT Lấp Vò 2 về  thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -2018. Sáng ngày 25/9/2017, tại Trường THPT Lấp Vò 2 đã tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi  vòng trường năm học 2017-2018.

 

Thầy Nguyễn Văn Kiệt - Hiệu trưởng thông qua quyết định thành lập hội đồng thi

 

                Trong kỳ thi này, trường có 251 học sinh tham gia dự thi, trong đó, có 113 học sinh khối 10, 69 học sinh khối 11 và 69 học sinh lớp 12. Các thí sinh tham gia dự thi 9 bộ môn gồm: Văn, Tóan, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tin học.

 

Thí sinh tham gia dự thi

 

                Đối với khối 10, 11 thì môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/môn; riêng môn Ngữ văn 150 phút; môn Vật lí, Hóa học, Sinh học thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 90 phút/môn; môn Tiếng Anh kiểm tra cả 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ, thời gian làm bài là 120 phút. môn Tin học: thi lập trình trên máy tính, thời gian làm bài 90 phút. Nội dung đề thi khối 10,11 nằm trong chương trình nâng cao, chuyên sâu tương ứng lớp 9,10 và 11 và kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức bộ môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

 

                Đối với khối 12 thì môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút/môn, riêng môn Địa lí 120 phút; môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Tin học thì cùng hình thức và thời gian quy định như khối 10,11. Nội dung đề thi HSG khối 12 nằm trong chương trình nâng cao, chuyên sâu tương ứng lớp 11 và 12, chủ yếu theo định hướng thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT.

 

               Sau kỳ thi, trường THPT Lấp Vò 2 sẽ tuyển chọn những học sinh giỏi (theo qui tắc lấy điểm từ cao đến thấp) vào đội tuyển của trường để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng các em tham dự kỳ thi học sinh giỏi vòng tỉnh vào 04/3/2018 do Sở GD&ĐT Đồng Tháp tổ chức.

 

Tác giả bài viết: Lê Thị Ngọc Cẩm

Tin bài gần đây