ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2018

 

                Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành ngày 12/12/2012 và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X; Căn cứ công văn số: 04–CTr/ĐTN, ngày 13/9/2017  của Huyện Đoàn Lấp Vò về việc thực hiện nhiệm vụ Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 – 2018 đối với khối THPT. Sáng ngày 8 tháng 10 năm 2017 đã tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kì 2017-2018. Về dự Đại hội có Đ/c Nguyễn Văn Chiến – Phó ban Thanh thiếu niên trường học Tỉnh Đoàn, Đ/c Trần Thị Hồng Mai – UV.BTV Tỉnh Đoàn- Bí thư Huyện Đoàn Lấp Vò, đ/c Bùi Thị Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu Trưởng nhà trường, Đ/c Huỳnh Thanh Việt – Phó Hiệu Trưởng nhà trường, Đ/c Lê Minh Trị - Phó chủ tịch Công đoàn nhà trường.

 

                Trong Đại hội, đồng chí Trần Kim Thúy thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kì 2016 – 2017. Sau đó, đồng chí Nguyễn Pha Lê Thông qua dự thảo chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kì 2017 – 2018, bản tự phê của BCH Đoàn trường nhiệm kì 2016 – 2017, cũng như thông qua Đề án nhân sự BCH mới nhiệm kì 2017 – 2018.

 

 

                Đại hội cũng được lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Bùi Thị Hồng Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu Trưởng nhà trường và đ/c Trần Thị Hồng Mai – UV.BTV Tỉnh Đoàn - Bí thư Huyện Đoàn Lấp Vò về việc định hướng cho hoạt động công tác Đoàn của trường THPT Lấp vò 2 trong  nhiệm kỳ tiếp theo. 

 

Đồng chí Bùi Thị Hồng Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu Trưởng nhà trường 

 

Đồng chí Trần Thị Hồng Mai – UV.BTV Tỉnh Đoàn - Bí thư Huyện Đoàn Lấp Vò

 

            Tại Đại hôi đã đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Lấp Vò 2, nhiệm kỳ 2017 – 2018 gồm 13 đồng chí trong đó có 4 đồng chí là giáo viên và 9 đ/c là học sinh. Với hình thức bầu tín nhiệm trực tiếp tại Đại hội Đ/c Trần Kim Ngọc đã trúng cử chức vụ Bí thư Đoàn trường.

 

 

 

            Tại phiên họp thứ nhất BCH cũng đã bầu ra BTV Đoàn trường gồm 4 đ/c: Lê Thị Ngọc Cẩm (GV), đ/c Lê Đồng Minh Thành (lớp 12A1), đ/c Nguyễn Bá Trung(GV), Đ/c Nguyễn Kim Ngân (GV). Trong đó đ/c: Lê Thị Ngọc Cẩm và đ/c Lê Đồng Minh Thành trúng cử chức danh phó Bí thư Đoàn trường.

 

            Đại hội Đoàn trường nhiệm kì 2017-2018 thể hiện rõ ý chí Đoàn viên thanh niên trong trường THPT Lấp Vò 2 quyết tâm xây dựng thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh thống nhất cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đoàn cũng như tiếp tục đóng góp xây dựng nhà trường đạt nhiều thành tích mới.

 

 

Tác giả bài viết: Lê Thị Ngọc Cẩm

Tin bài gần đây