LỊCH SỬ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN LẤP VÒ

 

                   Lực lượng du kích các xã trên địa bàn Lấp Vò ra đời từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945, được cũng cố và phát triển rộng khắp trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân, lực lượng vũ trang huyện và du kích các xã đã sát cánh cùng bộ đội Tỉnh, xây dựng thế trận chiến tranh du kích, chiến đấu bền bỉ và anh dũng, lập nhiều thành tích xuất sắc ở Long Hưng, Mỹ An Hưng, Vĩnh Thạnh, Tân An Trung, Tân Mỹ, Hội An Đông, Bình Thành…

 

                Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975), bên cạnh các lực lượng dân quân du kích xã, ấp, từ tháng 12 năm 1960, huyện Lấp Vò chính thức thành lập trung đội địa phương quân. Từ khi ra đời, lực lượng địa phương quân Lấp Vò luôn được Huyện ủy quan tâm giáo dục và rèn luyện, trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào đấu tranh cách mạng của Nhân dân. Cán bộ của chiến sĩ của đơn vị tuy ít, nhưng chiến đấu rất linh hoạt và đầy sáng tạo, đã lập nhiều chiến công trong phong trào phá kiềm, diệt ác, chống địch bình định gom dân lập ấp chiến lược (1961-1965), phối hợp với bộ đội Tỉnh thực hiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 tại thị xã Vĩnh Long và trên địa bàn Huyện, đặc biệt là các trận đánh địch trong những năm 1969-1972 và chống địch bình định lấn chiếm sau hiệp định Paris năm 1973, tiến lên phối hợp chiến trường chung trong chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Huyện vào đêm 30 tháng 4 và sáng ngày 01 tháng 5 năm 1975.

 

                Lực lượng vũ trang Lấp Vò từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, đã phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Bộ đội địa phương, dân quân du kích đã độc lập chiến đấu hoặc phối hợp với các lực lượng bộ đội của trên, đánh bại các chiến lược chiến tranh của kẻ thù.

 

                Ghi lại lịch sử hào hùng của lực lượng vũ trang Lấp Vò trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp, Ban chỉ huy quân sự Huyện Lấp Vò xuất bản cuốn sách  “Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Lấp Vò (1945-2015)” gồm 4 chương và phụ lục, trong đó có phần Mở đầu nêu vài nét về vùng đất và con người huyện Lấp Vò, các chương từ 1 đến 4 thể hiện các nội dung về lịch sử lực lượng vũ trang huyện qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và nghĩa vụ quốc tế giúp cách mạng Camphuchia, lực lượng vũ trang huyện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1990 đến 2015, phần phụ lục thể hiện một số hình ảnh hoạt động của lực lượng vũ trang huyện, các cán bộ lão thành, chỉ huy qua các thời kỳ, hình ảnh các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

 

                Lịch sử lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 1945 – 2015, có giá trị rất lớn trong bồi dưỡng kiến thức lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng cho lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Huyện Lấp Vò, nhất là trong thế hệ thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên cho hôm nay và mai sau.

 

 

 

 

(Trích lời mở đầu lực lượng vũ trang huyện Lấp Vò)

Tin bài gần đây