LỊCH THI HỌC KỲ 1 CỦA KHỐI 10 VÀ KHỐI 11 - NĂM HỌC 2017 - 2018

 

1. Lớp 11: BUỔI SÁNG  

  

Ngày

Kiểm tra

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

27/12/2017

Vật lí

Địa lí

45 phút   

45 phút

7 g 15

9 g 00

7 g 30

9 g 15

28/12/2017

Hoá học

Tiếng Anh

45 phút

60 phút

7 g 15

9 g 00

7 g 30

9 g 15

29/12/2017

Tiếng Anh (kỹ năng nói)

5 phút/học sinh

7       g 15

 

 

 

 

 

 

 

02/01/2018

Toán

Lịch sử

90 phút

45 phút

7 g 15

9 g 30

7 g 20

9 g 45

03/01/2018

Ngữ văn

Sinh học

     90 phút

45 phút

7 g 15

9 g 30

7 g 20

9 g 45

 

 

 

2. Lớp 10: BUỔI CHIỀU

 

Ngày

Kiểm tra

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

27/12/2017

Vật lí

Địa lí

45 phút

45 phút

13 g 15

15 g 00

13 g 30

15 g 15

28/12/2017

Hoá học

Tiếng Anh

45 phút

60 phút

13 g 15

15 g 00

13 g 30

15 g 15

29/12/2017

Tiếng Anh  (kỹ năng nói)

5 phút/học sinh

13 g 15

 

 

 

 

 

 

 

02/01/2018

Toán

Lịch sử

90 phút

45 phút

13 g 15

15 g 30

13 g 20

15 g 45

03/01/2018

Ngữ văn

Sinh học

90 phút

45 phút

13 g 15

15 g 30

13 g 20

15 g 45

 

 

- Giờ tập trung:

+ Học sinh: BUỔI SÁNG 6 giờ 55;        BUỔI CHIỀU 13 giờ

+ Giáo viên: BUỔI SÁNG 6g45;         BUỔI CHIỀU 12g45

 

Tin bài gần đây