LỊCH TRỰC PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 16

(Áp dụng 02 ngày 25,26/12/2017)

 

1. Trực bảo vệ tài sản và ứng phó tình hình (Lãnh đạo, Đoàn thể)

 

Ngày trực

Thời gian

Người trực

Bảo vệ

 

25/12/207

6h – 12h

Thầy Kiệt, Thầy Việt

 

Văn Nâu, Thành Vụ

12h – 18h

Thầy Kiệt

18h – 6h sáng hôm sau

Thầy Lê, Thầy Việt

 

26/12/2017

6h – 12h

Cô Hồng

 

Văn Nâu, Thành Vụ

12h – 18h

Thầy Lê

18h – 6h sáng hôm sau

Thầy Kiệt

 

2. Nhiệm vụ

- Bảo vệ an toàn, an ninh trật tự, tài sản cơ quan...

- Giúp đỡ, hỗ trợ người dân trú bão khi cần thiết.

- Báo cáo tình hình bất thường (nếu có).

- Sau ca trực ký bàn giao cho ca kế tiếp.

3. Các số điện thoại cần thiết

- Lãnh đạo đơn vị:

     + Thầy Nguyễn Văn Kiệt – Điện thoại: 0918789248

     + Cô Bùi Thị Hồng – Điện thoại: 01696190164

     + Thầy Huỳnh Thanh Việt – Điện thoại: 0985542711

     + Thầy Nguyễn Pha Lê – Điện thoại: 0918452595

- Số điện thoại phòng trực: 0277.660349

 

 

Tác giả bài viết: Ban biên tập website

Tin bài gần đây