THÔNG BÁO VẬN ĐỘNG GÂY QUỸ "VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN GIÚP BẠN" NĂM 2018
 
 
SỞ GD-ĐT TỈNH ĐỒNG THÁP                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2                                                          Độc lập - Tự do - hạnh phúc

      Số: 14/TB-THPTLVo2                                                Lấp Vò, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc vận động gây quỹ Văn nghệ “Mừng xuân giúp bạn”

Năm học 2017-2018

 

            Thực hiện Kế hoạch số 126/KH – THPT.LVo2 ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Trường THPT Lấp Vò 2, tổ chức Hội thi Văn nghệ học đường với chủ đề “Mừng xuân giúp bạn” năm học 2017 - 2018;

 

 

            Nay trường THPT Lấp Vò 2 thông báo đến toàn thể Cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, Cha mẹ học sinh về việc vận động gây quỹ Văn nghệ “Mừng xuân giúp bạn” năm học 2017-2018 như sau:

 

           - Đối với mỗi lớp học trong Nhà trường tham gia ủng hộ gây quỹ Văn nghệ với tinh thần tự nguyện, khuyến khích mỗi lớp vận động 1.000.000đ (các lớp có số lượng học sinh nhiều khuyến khích GVCN vận động hơn 1.000.000đ, các lớp có số lượng học sinh ít có thể dưới 1.000.000đ).

 

            - Đối với Cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia ủng hộ với tinh thần tự nguyện theo Kế hoạch số 27/KH-CĐCS.LVo2 ngày 02/01/2018 của CĐCS Trường THPT Lấp Vò 2, về việc vận động gây quỹ ủng hộ chương trình Văn nghệ mừng xuân hỗ trợ học sinh nghèo năm 2018.

 

            - Đối với Ban xã hội hóa của Nhà trường thực hiện vận động các đơn vị, mạnh thường quân, doanh nghiệp, cựu học sinh,…ủng hộ với tinh thần tự nguyện tương thân – tương ái; Ban xã hội thực hiện vận động theo sự phân công của Trưởng ban (chia theo từng khu vực) và báo cáo kết quả vận động về Văn phòng của Nhà trường hạn chót ngày 05/02/2018.

 

            Tất cả là vì các em học sinh nghèo vượt khó để có những món quà nho nhỏ cho các em hưởng một mùa Xuân vui tươi, an lành và hạnh phúc hơn. Qua đó nhằm cổ vũ, động viên và khuyến khích học sinh không ngừng phấn đấu trong học tập để các em bước dần vào ngưỡng cửa Đại học, Cao đẳng …

 

            Trên đây là thông báo vận động gây quỹ Văn nghệ “Mừng xuân giúp bạn” năm học 2017-2018 của Trường THPT Lấp Vò 2 thông báo đến toàn thể Cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, Cha mẹ học sinh được biết./.

                                                                                                          

                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                     

- Đảng bộ;                                                                               

- BGH;                                                                                                                         (đã ký)

- Đoàn trường;                                                                                                

- GVCN lớp;

- Lưu: VT, Kh, 50b;                                                                                           Nguyễn Văn Kiệt

Tin bài gần đây