LỊCH THI HỌC KỲ 2 CỦA KHỐI 12- NĂM HỌC 2017 - 2018

 

* Lớp 12 (GDPT và GDTX): BUỔI SÁNG

 

Ngày

Kiểm tra

Môn kiểm tra

thành phần của bài tổ hợp

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

02/4/2018

Ngữ văn

 

120 phút

 

 

7 giờ 15

 

7 giờ 20

03/4/2018

 

Toán

 

 

90 phút

 

 

7 giờ 15

 

 

7 giờ 30

 

04/4/2018

KHTN

Vật lý

Hoá học

Sinh học

50 phút

50 phút

50 phút

7 giờ 15

8 giờ 35

9 giờ 55

7 giờ 30

8 giờ 50

10 giờ 10

05/4/2018

KHXH

 

Lịch sử

Địa lý

GDCD

50 phút

50 phút

50 phút

7 giờ 15

8 giờ 35

9 giờ 55

7 giờ 30

8 giờ 50

10 giờ 10

06/4/2018

 

Tiếng Anh

 

60 phút

 

7 giờ 15

 

 

7 giờ 30

 

 

Tin bài gần đây