HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW

 

            Thực hiện Công văn số 218-CV/BTGHU, ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ về việc tổ chức sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII.

 

          Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-BTĐKT, ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Ban Thi đua – Khen thưởng Huyện, hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

            Ngày 02 tháng 4 năm 2018 Đảng bộ trường THPT Lấp Vò 2 tiến hành Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

            Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Kiệt – Bí thư Đảng bộ - hiệu trưởng nhà trường cùng với sự có mặt của toàn thể Đảng viên, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

 

 

            Hội nghị đánh giá lại 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, học tập chuyên đề các năm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đánh giá việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Nhìn nhận lại công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, kết quả lãnh đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Kiệt - Bí thư Đảng ủy

Báo cáo kết quả về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

           Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong chương trình hành động hàng năm để lãnh đạo thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua của đơn vị. Chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết.

 

Đồng chí Hồ Thị Anh Thư - Bí thư Chi bộ Toán - Lý

Trình bày tham luận của Chi bộ về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 
 

Đồng chí Lê Thị Thúy - Bí thư Chi bộ Tin - Hóa - Sinh

Trình bày tham luận của cá nhân về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

            Hội nghị đã tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm để cổ vũ động viên Đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả tập thể chi bộ Toán – Lý, cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Kiệt, đồng chí Bùi Thị Hồng được xét đề nghị khen thưởng cấp Huyện, Đảng bộ trường xét khen thưởng tập thể chi bộ Tin – Hóa – Sinh và 06 cá nhân điển hình tiên tiến về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ánh Hồng

 

Tin bài gần đây