LỊCH THI HỌC KỲ 2 CỦA KHỐI 10 VÀ KHỐI 11- NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Ngày

Kiểm tra

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

07/5/2018

Ngữ văn

Sinh học

 90 phút

45 phút

7 g 15

9 g 30

7 g 20

9 g 40

08/5/2018

Toán

Lịch sử

90 phút

45 phút

7 g 15

9 g 30

7 g 20

9 g 40

09/5/2018

Vật lí

Địa lí

   45 phút   

45 phút

7 g 15

9 g 00

7 g 25

9 g 10

10/5/2018

Hoá học

Tiếng Anh

45 phút

60 phút

7 g 15

9 g 00

7 g 25

9 g 10

11/5/2018

Tiếng Anh (kỹ năng nói)

5 phút/học sinh

7 g 15

 

 

 

 

- Giờ tập trung:

        + Học sinh: BUỔI SÁNG 6 giờ 55               

        + Giáo viên: BUỔI SÁNG 6g45             

Tin bài gần đây