DẠY - HỌC GẮN LIỀN VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA GIẢNG DẠY NỘI DUNG THỐNG KÊ Ở LỚP 10

 

             Trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay, việc đổi mới phương pháp dạy – học là một khâu then chốt. Đổi mới phương pháp dạy – học để đáp ứng những mục tiêu giáo dục được đặt ra trong thời đại mới:  hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất, những năng lực chủ yếu, cốt lõi; giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân; khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời; khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động; khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới.

 

            Đối với môn Toán học trong chương trình THPT hiện nay, việc đổi mới phương pháp dạy – học cũng đã được chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, do đặc thù của môn học cũng như áp lực, mục đích thi cữ, thói quen học tập môn Toán của học sinh, việc dạy – học môn Toán trong trường phổ thông cũng còn nặng về lý thuyết, giải các dạng bài tập được cho sẵn trong sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo. Việc dạy Toán gắn liền với thực tiễn còn chưa được chú trọng.

 

             Với nội dung Thống kê (chương V, SGK Đại số lớp 10) là một nội dung mà giáo viên có thể tổ chức dạy – học cho học sinh gắn liền với thực tiễn một cách thuận lợi.

 

            Tại lớp 10A1 năm học 2017 – 2018, việc dạy – học nội dung Thống kê đã được tổ chức gắn liền với thực tiễn bằng hoạt động “Thực hành Thống kê” do chính các em học sinh thực hiện.

 

Tổ chức báo cáo

           

             Với các đề tài thống kê được giáo viên bộ môn giao cho, học sinh đã lập thành các tổ, nghiên cứu sách giáo khoa, tiến hành phỏng vấn lấy số liệu, xử lý số liệu, tham vấn ý kiến của thầy cô, học sinh có liên quan đến chủ đề đang khảo sát, lập bản báo cáo và báo cáo thuyết trình trước tập thể.

 

            Qua hoạt động thực hành đó, các em đã khảo sát được những số liệu thực tiễn tại trường THPT Lấp Vò 2 về một số vấn đề đáng quan tâm như:

            - Thời gian  tự học ở nhà trong một ngày của học sinh;

            - Thời gian đọc sách trong một ngày của học sinh;

            - Số lần đến thư viện trong một tuần của học sinh;

            - Chi phí học tập trong một tuần của học sinh.

 

            Về kết quả đạt được trong hoạt động thực hành, ngoài việc đáp ứng yêu cầu kiến thức kỹ năng của bộ môn Toán đối với nội dung thống kê, học sinh còn gặt hái được rất nhiều kỹ năng khác như: 

            - Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm;

            - Kỹ năng phỏng vấn, thuyết trình, giao tiếp;

            - Kỹ năng đánh giá, dự báo.

 

           Việc tổ chức dạy – học chương thống kê lớp 10 gắn liền với thực tiễn bằng các hoạt động thực hành trải nghiệm vừa qua đã phát huy được tính tích cực, chủ động học tập của học sinh, thoát ly khỏi sự gò bó khuôn khổ bằng những số liệu thụ động được cho sẵn ở sách giáo khoa. Qua hoạt động đó cũng cho thấy sự hào hứng tham gia học tập của học sinh mặc dù nôi dung này chỉ chiếm một tỉ trọng rất nhỏ trong các bài kiểm tra, bài thi. Đó là một dấu hiệu lạc quan cho mục đích đổi mới phương pháp dạy – học theo hướng tích cực, phương pháp dạy – học chẳng những đáp ứng cho các kỳ kiểm tra, thi cữ mà cón có thể hình thành và phát huy các phẩm chất năng lực, kỹ năng chung cho học sinh.

 

 

Tác giả bài viết: Bùi Phú Hữu

Tin bài gần đây