LỊCH THI DIỄN TẬP THPT QUỐC GIA NĂM 2018

 

Ngày

Buổi

Bài thi/môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

03/5/2018

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

04/5/2018

SÁNG

 

Bài thi KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Tiếng Anh

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

05/5/2018

SÁNG

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

GDCD

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

 

 

Tin bài gần đây