TỔ HÓA

 

STT HỌ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
1  Lê Thị Thúy THẠC SĨ Tổ trưởng
2  Trần Thị Kim Như ĐHSP Giáo viên
3  Trần Thúy Liễu ĐHSP Giáo viên
4  Nguyễn Thị Minh Thư ĐHSP Giáo viên
5  Trần Thanh Thúy ĐHSP Giáo viên
6  Trần Anh Thư ĐHSP Giáo viên
7  Nguyễn Thị Kim Phượng ĐHSP Tổ phó
8  Nguyễn Thanh Tươi ĐHSP Giáo viên