ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2018-2019

 

            Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành ngày 12/12/2012 và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X; Căn cứ công văn số: 14–CTr/ĐTN, ngày 19/9/2018  của Huyện Đoàn Lấp Vò về việc thực hiện nhiệm vụ Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019 đối với khối THPT. 

 

            Sáng ngày 23/9/2018, Đoàn trường THPT Lấp Vò 2 đã long trọng tổ chức đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Lấp Vò 2. Về dự Đại hội có đồng chí Đỗ Hồng Quân – P. Bí thư Huyện Đoàn Lấp Vò, đồng chí Bùi Thị Hồng – P. Bí thư Đảng ủy – P. Hiệu Trưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Pha Lê – Đảng ủy viên – P. Hiệu Trưởng nhà trường, đồng chí Lê Minh Trị - P. Chủ tịch Công đoàn nhà trường.

 

         

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Lấp Vò 2.

 

            Trong Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Trung thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kì 2017 – 2018. Sau đó, đồng chí Lê Thị Ngọc Cẩm thông qua dự thảo Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kì 2018 – 2019 và đồng chí Nguyễn Kim Ngân thông qua bản tự phê của BCH Đoàn trường nhiệm kì 2017 – 2018, cũng như thông qua Đề án nhân sự BCH mới nhiệm kì 2018 – 2019.

 

            Đại hội cũng được lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Thị Hồng – P. Bí thư Đảng ủy – P. Hiệu Trưởng nhà trường và đồng chí Đỗ Hồng Quân – P. Bí thư Huyện Đoàn Lấp Vò về việc định hướng cho hoạt động công tác Đoàn của trường THPT Lấp vò 2 trong  nhiệm kỳ tiếp theo. 

 

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Thị Hồng – P. Bí thư Đảng ủy – P. Hiệu Trưởng nhà trường.

 

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Hồng Quân – P. Bí thư Huyện Đoàn Lấp Vò.

 

            Tại Đại hôi đã đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Lấp Vò 2, nhiệm kỳ 2018 – 2019 gồm 15 đồng chí trong đó có 4 đồng chí là giáo viên và 11 đồng chí là học sinh. Với hình thức bầu tín nhiệm trực tiếp tại Đại hội đồng chí Trần Kim Thúy đã trúng cử chức vụ Bí thư Đoàn trường.

 

Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Lấp Vò 2 nhiệm kỳ 2018 – 2019.

 

            Tại phiên họp thứ nhất BCH cũng đã bầu ra BTV Đoàn trường gồm 4 đồng chí: Lê Thị Ngọc Cẩm (GV), Nguyễn Phước Tiến (chi đoàn 12CB4), Nguyễn Kim Ngân (GV), Phan Minh Nghĩa (GV). Trong đó đồng chí Lê Thị Ngọc Cẩm và đồng chí Nguyễn Phước Tiến đã trúng cử chức danh phó Bí thư Đoàn trường.

 

            Đại hội Đoàn trường nhiệm kì 2018 – 2019 thể hiện rõ ý chí Đoàn viên thanh niên trong trường THPT Lấp Vò 2 quyết tâm xây dựng thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh thống nhất cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đoàn cũng như tiếp tục đóng góp xây dựng nhà trường đạt nhiều thành tích mới.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Kim Ngân

Tin bài gần đây