TỔ LÝ-KTCN

 

STT HỌ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
1  Nguyễn Văn Duy Lam ĐHSP Tổ trưởng
2  Lê Trung Nghĩa ĐHSP Tổ phó
3  Nguyễn Thị Kim Sương ĐHSP Giáo viên
4  Tạ Đăng Minh ĐHSP Giáo viên
5  Trần Thị Diễm Thúy ĐHSP Giáo viên
6  Nguyễn Thị Phương Linh ĐHSP Giáo viên
7  Hồ Thị Anh Thư ĐHSP Giáo viên
8  Huỳnh Thị Nguyệt Quế ĐHSP Giáo viên
9  Hồ Thành Tráng ĐHSP Giáo viên
10  Hà Tấn Phúc ĐHSP Giáo viên
11  Lê Mộng Hùng ĐHSP Giáo viên
12  Nguyễn Thị Huyền Trân ĐHSP Thư ký Hội đồng