TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 42-CT/TW VÀ CHỈ THỊ 05-CT/TW NĂM 2018

                    Thực hiện Chương trình thi đua của Huyện Đoàn Lấp Vò, ngày 15 tháng 10 năm 2018, Đoàn trường đã phối hợp với Hội LHTN tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị  42-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW đến cán bộ Đoàn - Hội và Đoàn viên - thanh niên trong nhà trường.

                     

                      Một số hình ảnh trong Hội nghị:

 

                

 

                

                Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị, Ban Thường vụ Đoàn trường đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/ĐTN về việc Tạo hình tượng gương mẫu của người cán bộ Đoàn. Trong đó, thực hiện triển khai học tập Chỉ thị 42-CT/TW. Đoàn trường chỉ đạo các Chi Đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW “Tăng cường tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lới sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Trung ương Đoàn lần thứ IX và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Đông Tháp lần thứ X; Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2020” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

 

                Ngoài hoạt động triển khai trực tiếp, Ban Thường vụ Đoàn trường còn thường xuyên chỉ đạo các Chi đoàn chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng Đoàn viên, thanh niên; tập trung quán triệt, chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động cấp Chi đoàn đến Đoàn trường với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Chủ yếu là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin của Đoàn trong việc định hướng, giáo dục tư tưởng cách mạng trong thanh niên. Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thanh niên học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Thường xuyên trao đổi, đối thoại với thanh niên, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội đúng đắn cho thanh niên. Kịp thời đấu tranh phê bình, phản bác lại những nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong thanh niên.

 

                    Có thể khẳng định, những hoạt động thiết thực và đa dạng trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong toàn trường thời gian qua đã có tác động mạnh mẽ, nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho Đoàn viên, thanh niên. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để tuổi trẻ Trường THPT Lấp Vò 2 đóng góp sức mình vào việc nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục trong toàn trường.

 

Tác giả bài viết: Lê Thị Ngọc Cẩm

 

Tin bài gần đây