TỔ NGỮ VĂN

 

STT HỌ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
1  Nguyễn Thị Kim Quyên ĐHSP Tổ trưởng  
2  Lê Thị Hoa ĐHSP Tổ phó
3  Nguyễn Thị Diễm Trang ĐHSP Giáo viên
4  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐHSP Giáo viên
5  Nguyễn Thị Đoan Trang ĐHSP Giáo viên
6  Phan Thị Kim Thanh ĐHSP Giáo viên
7  Phan Minh Nghĩa ĐHSP Giáo viên
8  Lê Thị Ngọc Cẩm ĐHSP Giáo viên
9  Trần Kim Thúy ĐHSP Giáo viên
10  Phạm Thị Ngọc Ngân ĐHSP Giáo viên
11  Trần Thị Xuân Thu ĐHSP Giáo viên
12  Nguyễn Thị Nhung ĐHSP Giáo viên