LỊCH THI HỌC KỲ 1 KHỐI 12 NĂM HỌC 2018-2019

 

* Lớp 12 (GDPT và GDTX): BUỔI SÁNG 

Ngày

Kiểm tra

Môn kiểm tra

thành phần của bài tổ hợp

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

17/12/2018

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 15 phút

7 giờ 20 phút

18/12/2018

Toán

90 phút

7 giờ 15 phút

7 giờ 20 phút

19/12/2018

KHTN

Vật lý

Hoá học

Sinh học

50 phút

50 phút

50 phút

7 giờ 15 phút

8 giờ 15 phút

9 giờ 15 phút

7 giờ 20 phút

8 giờ 20 phút

9 giờ 20 phút

20/12/2018

KHXH

 

Lịch sử

Địa lý

GDCD

50 phút

50 phút

50 phút

7 giờ 15 phút

8 giờ 15 phút

9 giờ 15 phút

7 giờ 20 phút

8 giờ 20 phút

9 giờ 20 phút

21/12/2018

Tiếng Anh

 

   60 phút

7 giờ 15 phút

 

7 giờ 20 phút

 

 

- Giờ tập trung:

+ Giáo viên: BUỔI SÁNG 6 giờ 45 phút.  

+ Học sinh: BUỔI SÁNG 6 giờ 55 phút.

 

 

Tin bài gần đây