TỔ SINH-KTNN

 

STT HỌ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
1  Huỳnh Mai Hương ĐHSP Tổ trưởng
2  Trần Thị Thúy Nga THẠC SĨ Giáo viên
3  Nguyễn Kinh Kha THẠC SĨ Giáo viên
4  Lê Thị Ngọc Sương THẠC SĨ Giáo viên
5  Võ Quốc Khoa Thi ĐHSP Tổ phó
6  Nguyễn Thị Thùy Trang ĐHSP Giáo viên
7  Phạm Thị Kiều Ngân ĐHSP Giáo viên