ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM NĂM HỌC 2018-2019

 

            Căn cứ Điều lệ Hội LHTN Việt Nam; Thực hiện Kế hoạch 58-KH/UBH, ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Lấp Vò về việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Lấp Vò lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

            Ngày 23 tháng 11 năm 2018, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam trường THPT Lấp Vò 2 đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam trường THPT Lấp Vò 2. Đến dự Đại hội có đồng chí Bùi Thị Thu Thảo – UV BCH Huyện Đoàn Lấp Vò, đồng chí Nguyễn Pha Lê – Đảng ủy viên – P. Hiệu Trưởng nhà trường, đồng chí Trần Kim Thúy – Bí thư đoàn trường.

 

            Tại Đại hội, chị Nguyễn Kim Ngân thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua dự thảo Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kì 2017 – 2018. Sau đó, anh Nguyễn Phước Tiến thông qua dự thảo Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kì 2018 – 2019 và chị Nguyễn Kim Ngân thông qua bản tự phê của UBH trường nhiệm kì 2017 – 2018, cũng như thông qua Đề án nhân sự UBH nhiệm kì 2018 – 2019.

 

            Đại hội cũng được lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Pha Lê – Đảng ủy viên – P. Hiệu Trưởng nhà trường về việc định hướng cho hoạt động công tác Hội của trường THPT Lấp Vò 2 trong  nhiệm kỳ tiếp theo. 

 

 

            Đại hội đã đã hiệp thương Ủy viên  Ủy ban Hội khóa mới gồm 15 anh chị trong đó có 02 anh chị là giáo viên và 13 anh chị là học sinh. Trong đó, chị Nguyễn Kim Ngân đã được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trường THPT Lấp Vò 2 và anh Phan Minh Nghĩa giữ chức P. Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trường THPT Lấp Vò 2.

 

 

 

            Đại hội Hội trường nhiệm kì 2018 – 2019 thể hiện rõ ý chí Hội viên thanh niên trong trường THPT Lấp Vò 2 quyết tâm xây dựng thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh thống nhất cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội cũng như tiếp tục đóng góp xây dựng nhà trường đạt nhiều thành tích mới.

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Kim Ngân

 

Tin bài gần đây