TỔ SỬ-GDCD

 

STT HỌ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
1  Trần Ngọc Trường THẠC SĨ Tổ trưởng
2  Đặng Thị Hồng Khang ĐHSP Tổ phó
3  Phạm Thị Ngọc Ẩn ĐHSP Giáo viên
4  Nguyễn Thị Thúy Ngọc THẠC SĨ Giáo viên
5  Đặng Thị Năm Tươi ĐHSP Thư ký hội đồng
6  Huỳnh Thanh Thúy ĐHSP Giáo viên
7  Nguyễn Thành Dư THẠC SĨ Giáo viên
8  Lê Hữu Phần ĐHSP Giáo viên
9  Bùi Thị Hồng Lạc ĐHSP Giáo viên