TỔ TIN HỌC

 

STT HỌ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
1  Lê Hữu Thọ ĐHSP Tổ trưởng
2  Nguyễn Bá Trung ĐHSP Tổ phó
3  Nguyễn Thị Loan Duyên ĐHSP Giáo viên
4  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐHSP Giáo viên
5  Dương Thị Ngọc Hương ĐHSP Giáo viên
6  Mai Hồng Nhung ĐHSP Giáo viên
7  Ngô Thị Mỹ Loan CĐ Thư viện thông tin NV thư viện
8  Nguyễn Kim Ngân ĐHSP NN NV CNTT