THÔNG BÁO LÀM HỒ SƠ NHẬN KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 2019
 
Nhờ tổ trưởng rà soát lại, nếu có giáo viên đạt tiêu chuẩn thì thông báo đến giáo viên làm hồ sơ để nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2019. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 08/04/2019 ( thứ hai) cho Cô Khuyến.
 
Trân trọng cám ơn!
 
 
Tác giả bài viết: Kim Khuyến
Tin bài gần đây