BỔ NHIỆM LẠI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2

Nhằm tăng cường công tác quản lý giáo dục tại Trường THPT Lấp Vò 2, ngày 03 tháng 10 năm 2016, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã ký và ban hành Quyết định số 955/QĐ-SGDĐT về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Kiệt Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 2, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 2.

Giám đốc Sở GDĐT ông Trần Thanh Liêm (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 2

Giám đốc Sở GDĐT ông Trần Thanh Liêm (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lấp Vò 2


- Họ tên:  Nguyễn Văn Kiệt
- Phái: Nam
- Sinh ngày: 1978
- Ngày vào Đảng:
+ Dự bị: 15/06/2003
+ Chính thức: 15/06/2004
- Trình độ:
+ Chuyên môn: Thạc sĩ PPLLDH Vật lý
+ Quản lý giáo dục: Chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường THPT
+ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

Tác giả bài viết: Lê Hữu Thọ

Tin bài gần đây