TỔ VĂN PHÒNG

 

STT HỌ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
1  Lâm Thị Bích Liễu ĐH Kế toán Tổ trưởng
2  Nguyễn Trần Kim Khuyến CĐ Tin học Tổ phó
3  Huỳnh Thị Hậu Trung cấp dược NV Y tế
4  Nguyễn Thị Thúy An ĐHSP Hóa NV Thiết bị
5  Mai Thị Tiếp ĐHSP Anh Văn NV Quản sinh
6  Nguyễn Văn Nâu Dưới THPT Bảo vệ  
7  Nguyễn Thành Vụ Dưới THPT Bảo vệ  
8  Lê Kim Loan Dưới THPT NV Phục vụ