TỔ VĂN PHÒNG

 

STT HỌ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
1  Lâm Thị Bích Liễu ĐH Kế toán Tổ trưởng
2  Nguyễn Trần Kim Khuyến CĐ Tin học Tổ phó
3  Huỳnh Thị Hậu Trung cấp dược NV Y tế
4  Nguyễn Kim Ngân ĐHSP KTNN NV Giáo vụ
5  Nguyễn Thị Thúy An ĐHSP Hóa NV Thiết bị
6  Mai Thị Tiếp ĐHSP Anh Văn NV Quản sinh
7  Nguyễn Văn Nâu Dưới THPT Bảo vệ  
8  Nguyễn Thành Vụ Dưới THPT Bảo vệ  
9  Lê Kim Loan Dưới THPT NV Phục vụ