THÀNH TÍCH GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

 

1. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh:

 

TT

 

HỌ TÊN

 

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 

NĂM HỌC ĐẠT

HÌNH ẢNH

GHI CHÚ

1

 Bùi Phú Hữu

ĐHSP Toán

 2002-2003

 

2

 Huỳnh Anh Tuấn

ĐHSP Toán

 2008-2009

 

3

 Nguyễn Thị Thùy Trang

ThS Toán

 2010-2011

 

4

 Nguyễn Quang Minh

ThS Toán

2012-2013

 

5

 Lê Nhựt Nam

ĐHSP Toán

2012-2013

 

6  Nguyễn Thúy Kiều ĐHSP Toán 2016-2017  
7  Bùi Ngọc Thơ ĐHSP Toán 2016-2017  
8  Hồ Thị Anh Thư  ĐHSP Lý  2006-2007  

9

 Nguyễn Văn Duy Lam

ĐHSP Lý

2008-2009

 

10

 Lê Trung Nghĩa

ĐHSP Lý

2010-2011

 

11  Hồ Thành Tráng ĐHSP Lý  2010-2011  

12

 Huỳnh Thị Nguyệt Quế

ĐHSP Lý

2012-2013

 

13

 Nguyễn Thị Phương Linh

ĐHSP Lý

2012-2013

 

14  Trần Thị Diễm Thúy ĐHSP Lý

2016-2017

 

15

 Lê Thị Thúy

ThS Hóa

2012-2013

 

16  Nguyễn Thanh Tươi ĐHSP Hóa  2010-2011

 

17

 Nguyễn Thị Kim Quyên

ĐHSP Văn

2006-2007

Viên phấn vàng

18

 Nguyễn Thị Thúy Ngọc

 ThS Sử

2006-2007

 

19

 Trần Ngọc Trường

ThS Sử

2004-2005

 

20

 Đặng Thị Năm Tươi

ĐHSP Sử

2012-2013

Viên phấn vàng

21  Trần Thanh Thùy  ĐHSP Địa 2008-2009  
22  Nguyễn Ánh Hồng  ĐHSP Địa 2012-2013  

23

 Lê Thị Hải Yến

ĐHSP Anh văn

2012-2013

 

24  Nguyễn Thị Phương Dung ĐHSP Anh văn 2016-2017  

25

 Nguyễn Pha Lê

ThS QL

2010-2011

Viên phấn vàng

26

 Lê Minh Hỏi

 ĐHSP Thể dục

2012-2013

 

27

 Võ Thanh Em

ĐHSP Thể dục

2012-2013

 

 

 

2. Sáng kiến kinh nghiệm – NCKHSP cấp tỉnh

 

NĂM HỌC

 

GIẢI A

 

GIẢI B

GIẢI C

TỔNG CỘNG

GHI CHÚ

2017-2018 1 4 9 14  
2016-2017 1 2 3 6  

2015-2016

2

2

16

20

 

2014-2015

2

6

12

20

 

2013-2014

 

2

1

3