HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA

Năm học

Cấp tỉnh

Cấp quốc gia

Ghi chú

Giải I

Giải II

Giải III

Giải KK

Tổng cộng

Giải I

Giải II

Giải III

Giải KK

Tổng cộng

2018 -2019 1 3 6 8 18            
2017-2018   4 11 14 29   1     1  Môn Sử
2016-2017   1 13 7 21            

2015-2016

1

1

4

14

20

 

 

 

 

 

 

2014-2015

 

3

7

14

24

 

 

1

 

1

Môn Địa

2013-2014

 

1

9

11

21

 

 

 

 

 

 

2012-2013

 

3

4

6

13

 

 

 

 

 

 

2011-2012

1

3

 

6

10

 

1

 

 

1

Môn Địa

2010-2011

 

2

1

4

7

 

 

 

 

 

 

2009-2010

 

 

3

2

5