BAN ĐẠI DIỆN CMHS
 

TT

HỌ VÀ TÊN PH

HỌ VÀ TÊN HS

LỚP

CHỨC VỤ

1

 Huỳnh Văn Chiến

 Huỳnh Hữu Tâm

12A4

Trưởng ban

2

 Nguyễn Văn Tèo

 Nguyễn Hồng Hữu Hậu

12CB2

P.Tr ban

3

 Phạm Tấn Dồ

 Phạm Tấn Trọng

10A4

P.Tr ban

4

 Trần Quốc Tân

 Trần Bảo Ngọc

10A1

Thành viên

5

 Nguyễn Thanh Long

 Nguyễn Khánh Vy

10CB2

Thành viên

6

 Nguyễn Thị Tuyết Mai

 Nguyễn Chí Tâm

10CB7

Thành viên

7

 Nguyễn Tuấn Khiêm

 Nguyễn Quốc Khương

11A1

Thành viên

8

 Dương Thành Long

 Dương Thanh Mai

11A3

Thành viên

9

 Trần Thị Nguyệt

 Quách Trần Quỳnh Anh

11A4

Thành viên

10

 Lê Hữu Nhất

 Lê Hoàng Tam

11A5

Thành viên

11

 Lê Minh Phúc

 Lê Minh Quân

11CB2

Thành viên

12

 Lê Văn Dạng

 Lê Nguyễn Trí Bền

11CB5

Thành viên

13

 Bùi Thanh Nhơn

 Bùi Thị Thảo Ngân

12A3

Thành viên

14

 Võ Thành Liên

 Võ Công Hậu

12CB2

Thành viên

15

 Huỳnh Tuấn Dũng

 Huỳnh Tuấn Hòa

12CB4

Thành viên

 
 
 
Tin bài gần đây