Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường THPT Lấp Vò 2

* Chi bộ Toán-Lý

TT Họ và tên đảng viên Nhiệm vụ Ngày tháng năm vào Đảng Ghi chú
Dự bị Chính thức
1  Hồ Thị Anh Thư Bí thư 02/09/2007 02/09/2008  
2  Hồ Thành Tráng P.Bí thư 13/01/2011 13/1/1012  
3  Nguyễn Quang Minh Chi ủy viên 19/05/2006 19/05/2007  
4  Nguyễn Văn Kiệt Đảng viên 15/06/2003 15/06/2004  
5  Trần Minh Trí Đảng viên 22/12/2007 22/12/2008  
6  Bùi Phú Hữu Đảng viên 27/05/2011 27/05/2012  
7  Nguyễn Thị Kim Sương Đảng viên 14/01/2007 14/01/2008  
8  Nguyễn Thị Thùy Trang Đảng viên 07/06/2007 07/06/2008  
9  Trần Thị Diễm Thúy Đảng viên 14/06/2008 14/06/2009  
10  Võ Vạng Song Tuyền Đảng viên 25/07/2009 25/07/2010  
11  Huỳnh Thị Nguyệt Quế Đảng viên 02/09/2009 02/09/2010  
12  Lê Trung Nghĩa Đảng viên 03/02/2010 03/02/2011  
13  Dương Minh Hùng Đảng viên 03/02/2010 03/02/2011  
14  Lê Nhựt Nam Đảng viên 30/04/2012 30/04/2013  
15  Bùi Ngọc Thơ Đảng viên 03/10/2013 03/10/2014  
16  Nguyễn Thị Huyền Trân Đảng viên 12/12/2013 12/12/2014  
17  Nguyễn Huỳnh Thanh Tâm Đảng viên 26/12/2014 26/12/2015  

 

* Chi bộ Tin-Hóa-Sinh

TT Họ và tên đảng viên Nhiệm vụ Ngày tháng năm vào Đảng Ghi chú
Dự bị Chính thức
1  Lê Thị Thúy Bí thư 25/01/2007 25/01/2008  
2  Lê Hữu Thọ P.Bí thư 27/10/2011 27/10/2012  
3  Lê Thị Ngọc Sương Chi ủy viên 09/06/2012 09/06/2013  
4  Trần Thị Kim Như Đảng viên 20/01/2011 20/01/2012  
5  Nguyễn Bá Trung Đảng viên 24/12/2014 24/12/2015  
6  Trần Thanh Thúy Đảng viên 14/06/2008 14/06/2009  
7  Nguyễn Thị Kim Phượng Đảng viên 09/02/2009 09/02/2010  
8  Huỳnh Mai Hương Đảng viên 23/05/2011 23/05/2012  
9  Nguyễn Thanh Tươi Đảng viên 01/03/2007 01/03/2008  
10  Nguyễn Thị Loan Duyên Đảng viên 22/12/2012 22/12/2013  
11  Nguyễn Thị Thùy Trang Đảng viên 23/5/2011 23/5/2012  
12  Mai Hồng Nhung Đảng viên 09/10/2011 09/10/2012  
13  Trần Thị Thúy Nga Đảng viên 20/1/2011 20/1/2012  
14  Trần Anh Thư Đảng viên 22/12/2012 22/12/2013  
15  Dương Thị Ngọc Hương Đảng viên 12/12/2013 12/12/2014  
16  Nguyễn Thị Minh Thư Đảng viên 24/12/2014 24/12/2015  

 

* Chi bộ Văn-Anh văn

TT Họ và tên đảng viên Nhiệm vụ Ngày tháng năm vào Đảng Ghi chú
Dự bị Chính thức
1  Lê Thị Hoa Bí thư 25/01/2007 25/01/2008  
2  Nguyễn Thị Kim Quyên P.Bí thư 12/12/2013 12/12/2014  
3  Trần Kim Phượng Chi ủy viên 25/08/2012 25/08/2013  
4  Bùi Thị Hồng Đảng viên 14/06/2008 14/06/2009  
5  Kiều Ngọc Lang Đảng viên 25/10/2002 25/10/2003  
6  Võ Đoàn Thiên Trang Đảng viên 09/11/2004 09/11/2005  
7  Nguyễn Thị Đoan Trang Đảng viên 02/09/2009 02/09/2010  
8  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Đảng viên 14/12/2010 14/12/2011  
9  Trần Ngọc Vui Đảng viên 10/12/2009 10/12/2010  
10  Tạ Đăng Duy Đảng viên 20/10/2011 20/10/2012  
11  Phạm Thị Ngọc Ngân Đảng viên 15/06/2012 15/06/2013  
12  Phan Thị Kim Thanh Đảng viên 27/12/2014 27/12/2015  
13  Phan Minh Nghĩa Đảng viên 08/08/2016 08/08/2016  

 

* Chi bộ Sử-Địa-GDCD

TT Họ và tên đảng viên Nhiệm vụ Ngày tháng năm vào Đảng Ghi chú
Dự bị Chính thức
1  Nguyễn Ánh Hồng Bí thư 22/12/2008 22/12/2009  
2  Trần Thanh Thùy P.Bí thư 09/02/2009 09/02/2010  
3  Lê Hữu Phần Đảng viên 16/08/2006 16/08/2007  
4  Trần Ngọc Trường Đảng viên 07/07/2007 07/07/2008  
5  Nguyễn Thị Thúy Ngọc Đảng viên 09/07/2012 09/07/2013  
6  Nguyễn Thị Thùy Trinh Đảng viên 07/07/2007 07/07/2008  
7  Đặng Thị Năm Tươi Đảng viên 09/02/2009 09/02/2010  
8  Đặng Thị Hồng Khang Đảng viên 19/01/2011 19/01/2012  
9  Nguyễn Thành Dư Đảng viên 19/05/2011 19/05/2012  
10  Bùi Thị Hồng Lạc Đảng viên 12/29/2014 12/29/2015  
11  Huỳnh Thanh Thúy Đảng viên 27/09/2006 27/09/2007  

 

* Chi bộ Thể dục-Hành chánh

TT Họ và tên đảng viên Nhiệm vụ Ngày tháng năm vào Đảng Ghi chú
Dự bị Chính thức
1  Nguyễn Pha Lê Bí thư 28/08/2008 28/08/2009  
2  Lâm Thị Bích Liễu P.Bí thư 14/12/2010 14/12/2011  
3  Nguyễn Kim Ngân Chi ủy viên 14/07/2015 14/07/2016  
4  Lê Minh Trị Đảng viên 10/12/2009 10/12/2010  
5  Huỳnh Thanh Việt Đảng viên 16/08/2006 16/08/2007  
6  Lê Thanh Tường Đảng viên 19/05/2005 19/05/2006  
7  Nguyễn Tuấn Oai Đảng viên 14/01/2007 14/01/2008  
8  Nguyễn Trần Kim Khuyến Đảng viên 22/12/2012 22/12/2013  
9  Nguyễn Minh Hỏi Đảng viên 12/12/2013 12/12/2014  
10  Ngô Thị Mỹ Loan Đảng viên 22/08/2014 22/08/2015