Chi đoàn giáo viên Trường THPT Lấp Vò 2

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

GIỚI TÍNH

NĂM SINH

NHIỆM VỤ

NAM

NỮ

1  Lê Thị Ngọc Cẩm  ĐHSP Ngữ Văn   x  1988  Bí thư
2  Nguyễn Bá Trung ĐHSP Tin học x    1987 P.Bí thư

3

 Nguyễn Kim Ngân

ĐHSP Sinh-KTNN

 

x

1991

Đoàn Viên

4

 Lê Hữu Thọ

ĐHSP Tin học

x

 

1987

Đoàn Viên

5

 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

ĐHSP Tin học

 

x

1987

Đoàn Viên

6

 Ngô Thị Mỹ Loan

ĐHSP Tin học

 

x

1988

Đoàn Viên

7

 Nguyễn Thị Loan Duyên

ĐHSP Tin học

 

x

1986

Đoàn Viên

8

 Dương Thị Ngọc Hương

ĐHSP Tin học

 

x

1987

Đoàn Viên

9

 Mai Hồng Nhung

ĐHSP Tin học

 

x

1989

Đoàn Viên

10

 Nguyễn Thị Huyền Trân

ĐHSP KTCN

 

x

1988

Đoàn Viên

11

 Nguyễn Thị Thúy An

ĐHSP Hóa

 

x

1987

Đoàn Viên

12

 Trần Kim Thúy

ĐHSP Ngữ Văn

 

x

1987

Đoàn Viên

13  Trần Thị Xuân Thu  ĐHSP Ngữ Văn   x 1990 Đoàn Viên

14

 Nguyễn Thị Tuyết Nhung

ĐHSP Tiếng Anh

 

x

1987

Đoàn Viên

15

 Nguyễn Thị Phương Dung

ĐHSP Tiếng Anh

 

x

1990

Đoàn Viên

16

 Nguyễn Thị Giáng Hương

ĐHSP Tiếng Anh

 

x

1986

Đoàn Viên