LỊCH THI HỌC KỲ 2 KHỐI 12 NĂM HỌC 2018-2019

 

* Lớp 12 (GDPT và GDTX): BUỔI SÁNG 

 

Ngày

Kiểm tra

Môn kiểm tra

thành phần của bài tổ hợp

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

02/04/2019

Toán

90 phút

7 giờ 15 phút

7 giờ 25 phút

03/04/2019

KHTN

Vật lý

Hoá học

Sinh học

50 phút

50 phút

50 phút

7 giờ 15 phút

8 giờ 15 phút

9 giờ 15 phút

7 giờ 20 phút

8 giờ 20 phút

9 giờ 20 phút

04/04/2019

KHXH

 

Lịch sử

Địa lý

GDCD

50 phút

50 phút

50 phút

7 giờ 15 phút

8 giờ 15 phút

9 giờ 15 phút

7 giờ 20 phút

8 giờ 20 phút

9 giờ 20 phút

05/04/2019

 

Tiếng Anh

 

   60 phút

 

7 giờ 15 phút

 

7 giờ 25 phút

06/04/2019 Ngữ văn 120 phút 7 giờ 15 phút 7 giờ 20 phút

 

 

- Giờ tập trung:

+ Giáo viên: BUỔI SÁNG 6 giờ 45 phút.  

+ Học sinh: BUỔI SÁNG 6 giờ 55 phút.

Tin bài gần đây