LỊCH THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 VÀ KHỐI 11 - NĂM HỌC 2018 - 2019

 

* Lớp 10, 11: BUỔI SÁNG (GDPT và GDTX)

 

   Ngày

Kiểm tra

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

06/5/2019

Ngữ văn

Sinh học

90 phút

45 phút

7 giờ 15 phút

9 giờ 30 phút

7 giờ 20 phút

9 giờ 35 phút

07/5/2019

Toán

Lịch sử

90 phút

45 phút

7 giờ 15 phút

9 giờ 30 phút

7 giờ 20 phút

9 giờ 35 phút

08/5/2019

Vật lí

Địa lí

   45 phút   

45 phút

7 giờ 15 phút

8 giờ 45 phút

7 giờ 20 phút

8 giờ 50 phút

09/5/2019

Hoá học

Tiếng Anh

45 phút

60 phút

7 giờ 15 phút

8 giờ 45 phút

7 giờ 20 phút

8 giờ 50 phút

Chiều 02/5/2019 và

 03/5/2019)

Tiếng Anh (kỹ năng nói)

5 phút/học sinh

 

13 giờ 15 phút

 

 

 

- Giờ tập trung:

+ Giáo viên: BUỔI SÁNG 6g45.

+ Học sinh: BUỔI SÁNG 6 giờ 55.

Tin bài gần đây