LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016 - 2017

 

* Lớp 12: BUỔI SÁNG  

Ngày

Kiểm tra

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

19/12/2016

Ngữ văn

Địa lí

120 phút

50 phút

7 g 15

10 g 00

7g20

10g15

20/12/2016

Toán

Lịch sử

90 phút

50 phút

7 g 15

9 g 30

7g30

9g45

21/12/2016

Vật lý

Hoá học

GDCD

50 phút

50 phút

50 phút

7 g 15

8 h 55

10g35

7g30

9g10

10g50

22/12/2016

Sinh học

Tiếng Anh

50 phút

60 phút

7 g 15

9 g 00

7g30

9g15

   

 

* Lớp 11: BUỔI SÁNG      

Ngày

Kiểm tra

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

26/12/2016

Ngữ văn

Địa lí

90 phút

45 phút

7 g 15

9 g 30

7 g 20

9 g 35

27/12/2016

Toán

Lịch sử

90 phút

45 phút

7 g 15

9 g 30

7 g 20

9 g 35

28/12/2016

Vật lý

Hoá học

45 phút

45 phút

7 g 15

8 g 45

7 g 20

8 g 50

29/12/2016

Sinh học

Tiếng Anh

45 phút

45 phút

7 g 15

8 g 45

7 g 20

8 g 50

30/12/2016

Tiếng Anh (kỹ năng nói)

5 phút/học sinh

7 g 15

 

 

 

 

* Lớp 10: BUỔI CHIỀU

Ngày

Kiểm tra

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

26/12/2016

Ngữ văn

Địa lí

90 phút

45 phút

13 g 15

15 g 30

13 g 20

15 g 35

27/12/2016

Toán

Lịch sử

90 phút

45 phút

13 g 15

15 g 30

13 g 20

15 g 35

28/12/2016

Vật lý

Hoá học

45 phút

45 phút

13 g 15

14 g 45

13 g 20

14 g 50

29/12/2016

Sinh học

Tiếng Anh

45 phút

45 phút

13 g 15

14 g 45

13 g 20

14 g 50

30/12/2016

Tiếng Anh (kỹ năng nói)

5 phút/học sinh

13 g 15

 

 

 
 
 
Tác giả bài viết: Lê Hữu Thọ
 
Tin bài gần đây