THÔNG BÁO HỌC SINH CHƯA NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CỦA NĂM HỌC 2014-2015

 

Thực hiện theo Công văn số 1035/SGDĐT-KTĐCLGD ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở GD&ĐT Đồng Tháp về việc quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, THPT.

 

Nay phòng Giáo vụ Trường THPT Lấp Vò 2 thông báo đến học sinh năm học 2014 – 2015 chưa nhận bằng tốt nghiệp THPT khẩn trương đến nhận bằng tốt nghiệp (có danh sách kèm theo).

 

Học sinh đến trực tiếp phòng Giáo vụ gặp Cô Ngân (01649578034) để nhận bằng. Khi đi học sinh cần mang theo CMND hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Trường hợp nhận thay: người nhận phải là cha, mẹ, anh, chị, em ruột. Người nhận thay phải mang theo Sổ hộ khẩu gia đình (trong đó có tên học sinh và người nhận thay) và CMND của người nhận thay.

 

* Thời gian nhận bằng từ thứ 2 đến thứ 6:

            + Sáng: 7h30’– 11h30’.

            + Chiều: 13h00’– 14h00’.

 

* Danh sách chưa nhận bằng tốt nghiệp của năm học 2014-2015:

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Dân tộc

Hội đồng thi

Số vào sổ cấp bằng

Số hiệu bằng

1

 TRƯƠNG HỒNG AN

16/02/1996

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2328

118728

2

 ĐINH QUỐC BẢO

25/09/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2341

118741

3

 VÕ CÔNG BẰNG

29/11/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2345

118745

4

 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

03/04/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2353

118753

5

 ĐÀO MINH CẢNH

05/12/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2354

118754

6

 VÕ KIM CHI

18/08/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2359

118759

7

 TRẦN VĂN CHỜ

14/02/1996

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2363

118763

8

 TRƯƠNG THỊ KIM CƯƠNG

24/12/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2367

118767

9

 ĐẶNG QUỐC CƯỜNG

13/05/1997

 

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2369

118769

10

 NGUYỄN THANH DANH

23/03/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2372

118772

11

 VÕ TUẤN DĨ

05/08/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2379

118779

12

 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

12/04/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2385

118785

13

 VÕ KHÁNH DUY

28/04/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2386

118786

14

 DƯƠNG NHẬT DUY

29/11/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2387

118787

15

 NGUYỄN PHÚ DUY

15/12/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2388

118788

16

 VÕ TRỌNG ĐẠI

15/03/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2393

118793

17

 TRẦN VĂN ĐẠT

18/06/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2399

118799

18

 HỒ THANH ĐIỀN

16/04/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2403

118803

19

 PHAN HỮU ĐỨC

04/09/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2407

118807

20

 HUỲNH THÁI ĐỨC

15/06/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2409

118809

21

 PHAN THỊ NGỌC GIÀU

14/11/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2417

118817

22

 MAI VĂN GIỎI

08/10/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2418

118818

23

 NGUYỄN VŨ HẢI

25/07/1996

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2424

118824

24

 BÙI THỊ MỸ HẠNH

18/01/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2426

118826

25

 TRƯƠNG BÙI HỮU HẬU

30/04/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2434

118834

26

 THÁI QUỐC HƯNG

26/08/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2449

118849

27

 TRẦN MINH HUY

14/11/1996

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2461

118861

28

 HUỲNH TẤN KHA

22/07/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2469

118869

29

 LÊ VÕ HIẾU KHOA

27/09/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2475

118875

30

 LÝ THANH KIỆT

21/03/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2476

118876

31

 TỐNG KIM KIM

27/03/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2479

118879

32

 TRẦN THỊ KIM LIÊN

02/12/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2487

118887

33

 BÙI THỊ MỸ LINH

20/01/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2495

118895

34

 DƯƠNG THỊ THÙY LINH

05/11/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2498

118898

35

 NGUYỄN HOÀNG LONG

10/10/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2502

118902

36

 TRƯƠNG TẤN LỘC

17/11/1996

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2504

118904

37

 NGUYỄN THỊ NGỌC LÝ

15/04/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2509

118909

38

 BÙI HỮU MẸO

21/05/1995

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2521

118921

39

 LÊ MINH

17/04/1996

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2525

118925

40

 NGUYỄN THỊ NGỌC MINH

10/09/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2526

118926

41

 NGUYỄN HOÀNG MỸ

25/10/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2535

118935

42

 ĐẶNG THỊ NHU MỴ

15/01/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2540

118940

43

 NGUYỄN THANH NGÂN

20/02/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2549

118949

44

 VÕ THỊ TUYẾT NGÂN

09/09/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2553

118953

45

 LÊ ANH NGUYÊN

15/05/1997

An Giang

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2567

118967

46

 MAI PHƯỚC NGUYÊN

26/03/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2568

118968

47

 NGUYỄN KIM NHẬT

23/12/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2578

118978

48

 NGUYỄN HOÀNG NHI

22/10/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2579

118979

49

 NGUYỄN THỊ QUÝ NHI

05/01/1996

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2581

118981

50

 LÂM THỊ YẾN NHI

03/05/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2585

118985

51

 LÊ THỊ YẾN NHI

27/09/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2587

118987

52

 ĐỖ THỊ HẰNG NHƯ

25/06/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2594

118994

53

 TRẦN NGỌC HUỲNH NHƯ

21/07/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2595

118995

54

 VÕ NGỌC HUỲNH NHƯ

06/07/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2596

118996

55

 LÊ THỊ HUỲNH NHƯ

15/06/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2599

118999

56

 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ

26/04/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2602

119002

57

 PHAN THỊ NHƯ

12/03/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2605

119005

58

 PHẠM THỊ THÙY NHƯ

12/03/1996

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2606

119006

59

 NGÔ HOÀI PHONG

14/06/1996

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2629

119029

60

 ĐINH TẤN PHONG

20/07/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2630

119030

61

 HÀ THANH PHƯỚC

17/02/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2647

119047

62

 NGUYỄN DUY QUANG

17/08/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2649

119049

63

 NGUYỄN PHẠM MINH QUÂN

06/03/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2652

119052

64

 LÊ VĂN QUÂN

22/02/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2653

119053

65

 DƯƠNG KIỀU QUYÊN

01/01/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2657

119057

66

 NGUYỄN PHÚC TÂM

17/05/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2683

119083

67

 TRÌ THỊ MỸ THANH

15/06/1996

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2690

119090

68

 HUỲNH THANH THOẠI

29/10/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2722

119122

69

 HỒ NHƯ THỦY

15/03/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2729

119129

70

 BÙI THỊ CẨM THU

10/08/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2736

119136

71

 NGUYỄN THỊ CẨM THU

20/07/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2738

119138

72

 NGUYỄN THÁI MẠNH THƯ

31/12/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2740

119140

73

 LÊ THỊ MINH THƯ

03/10/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2742

119142

74

 PHAN THỊ ÁNH TIÊN

07/08/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2748

119148

75

 TRẦN THỊ ÚT TIÊN

20/02/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2755

119155

76

 NGUYỄN MINH TIẾN

10/09/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2759

119159

77

 NGUYỄN THỊ MINH TRANG

20/08/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2766

119166

78

 VÕ KIM ĐƯƠNG HƯỚNG TRINH

09/02/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2780

119180

79

 VÕ QUỐC TUẤN

00/00/1997

An Giang

Nam

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2811

119211

80

 VÕ THỊ KIM TUYỀN

22/11/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2818

119218

81

 NGUYỄN THỊ ÁI UYÊN

30/06/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2822

119222

82

 TRẦN HÀ VĂN

06/12/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2826

119226

83

 LÊ NHỰT VINH

28/12/1997

Đồng Tháp

Nam

Kinh

Trường Đại học Đồng Tháp

2830

119230

84

 NGÔ THỊ XUYẾN

28/07/1997

Đồng Tháp

Nữ

Kinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

2843

119243

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Kim Ngân

Tin bài gần đây