SINH HOẠT CHI ĐOÀN HÀNG THÁNG

 

            Thực hiện theo Hướng dẫn Sinh hoạt Chi đoàn của Đoàn trường, các Chi đoàn của trường THPT Lấp Vò 2 đã tổ chức các buổi sinh hoạt theo chủ đề của tháng một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo ĐV-TN.

 

            Theo hướng dẫn, các buổi sinh hoạt Chi đoàn phải được đảm bảo về chất lượng nội dung, chương trình sinh hoạt, nhằm thu hút đoàn viên. Nội dung sinh hoạt nhằm giải quyết một số vấn đề lớn được toàn thể đoàn viên quan tâm như: Việc thực hiện nội quy, nề nếp tác phong của học sinh; Vấn đề lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nếp sống, giúp đỡ và bồi dưỡng cho đoàn viên, thanh niên trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, niềm tự hào vinh dự và trách nhiệm của bản thân…

 

            Các chi đoàn phải sinh hoạt ít nhất 02 buổi/tháng, có thể lồng ghép vào giờ sinh hoạt lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp, nhưng phải đảm bảo về nội dung và chương trình sinh hoạt. Song song đó cũng có thể lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm nâng cao đời sống tinh thần và tình đoàn kết trong tập thể Chi đoàn.

 

            Qua việc thông báo kịp thời và thảo luận những vấn đề có liên quan đến toàn thể đoàn viên (chính trị, thời sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn, công tác, học tập, rèn luyện…), các buổi sinh hoạt Chi đoàn cũng đã phát huy được tinh thần dân chủ, chủ động sáng tạo của mỗi đoàn viên trong việc tham gia bàn bạc, quyết định mọi công tác của Chi đoàn. Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn nói riêng, của Đoàn trường nói chung.

 

Chi đoàn 10A1 sinh hoạt theo chủ đề tháng 1 và tháng 2

 

Chi đoàn 11CB1 sinh hoạt theo chủ đề tháng 3

 

Tác giả bài viết: Kim Thúy

Tin bài gần đây