MÔ HÌNH QUẢN LÍ, GIÁO DỤC HỌC SINH CHƯA NGOAN NĂM HỌC 2018 - 2019

 

            Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, bỗi dưỡng đoàn viên thanh niên; BCH Đoàn trường THPT Lấp Vò 2 xây dựng và triển khai thực hiện tốt nội dung của kế hoạch quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan năm học 2018 – 2019.

 

            Theo Kế hoạch, mô hình quản lí học sinh chưa ngoan được thực hiện gồm các nội dung như:  Quản lí và duy trì nề nếp; tổ chức giáo dục tập thể như sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp có hiệu quả; phối hợp thường xuyên với Hội cha mẹ học sinh trong việc giáo dục HS; thường xuyên giáo dục phòng ma túy, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội.

 

Kiểm tra nội quy tại lớp

 

             Với các nội dung trên, Đoàn trường đã triển khai thực hiện quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan bằng nhiều hình thức: kiểm tra nề nếp, nội quy học sinh tại cổng trường, lớp học, kiểm tra sĩ số để tránh tình trạng HS vắng nhiều buổi không phép; theo dõi, ghi danh sách những HS vi phạm và xử lí nghiêm khắc; GVBM phối hợp với GVCN quản lí giờ học trên lớp, nhắc nhở HS vi phạm trong giờ học; thực hiện phân công trong BCH trực cổng đúng giờ giấc, sáng “6h30”, chiều “ 12h30”.

 

Kiểm tra nội quy đầu cổng

 

            Với những việc làm thiết thực, mô hình đã góp phần quản lí, giáo dục học sinh chưa ngoan một cách có hiệu quả, nâng cao nhận thức của học sinh trong việc tự giác chấp hành nề nếp, nội quy và phấn đấu trong học tập góp phần nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục trong toàn trường.

 

Tổ chức cho học sinh kiểm tra bài cũ, làm bài tập

 

Tác giả bài viết: Kim Thúy

Tin bài gần đây