THÔNG BÁO ĐẾN GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN VÀ TẤT CẢ HỌC SINH NĂM HỌC 2019-2020

 

    Trường THPT Lấp Vò 2 thông báo đến giáo viên – nhân viên và tất cả học sinh của nhà trường năm học 2019-2020 như sau:

 

    1. Ngày 10/08/2019 lúc 7h30 học sinh toàn trường tập trung vào trường nghe Ban Giám Hiệu sinh hoạt về phương án xếp lớp, địa điểm: sân trường.

 

    2. Ngày 12/08/2019 học sinh toàn trường xem danh sách lớp.

 

    3. Từ ngày 12/08/2019 đến 17/08/2019 học sinh toàn trường tập trung lao động, vệ sinh,  thực hiện công tác tổ chức lớp, trang trí và xanh hóa lớp học.

 

 

----HẾT----

 

Tin bài gần đây